Herroepingsrecht

Bij levering van producten: Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. 
Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. 
Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten: Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Annulering van uw bestelling

U kunt uw bestelling kosteloos annuleren zolang uw order nog niet is verzonden. Hier zijn geen annuleringskosten aan verbonden. U kunt uw order annuleren door een e-mail te sturen aan info@magazijnblijdorp.nl met hierin de mededeling dat u wilt annuleren en met vermelding van het ordernummer. (zonder ordernummer vermelding wordt de order niet geannuleerd!)
Een eventuele betaling wordt binnen 30 dagen teruggestort.

Retour procedure

Wilt u een artikel retourneren? Dan vragen wij u het volgende te doen. Zo kunnen wij uw retour zo soepel mogelijk afhandelen.

 • Meld bij onze klantenservice dat u een bestelling wilt ruilen of retourneren. Dit kan enkel per e-mail naar info@magazijnblijdorp.nl.
 • U ontvangt via e-mail een bevestiging van uw verzoek.
 • U ontvangt via e-mail instructies voor de verzending van het artikel.
 • De zending dient op uw kosten te worden teruggestuurd.
 • Na ontvangst van uw zending, stuurt Magazijn Blijdorp een ontvangstbevestiging via e-mail.

De kosten voor het terugsturen van een artikel zijn voor uw rekening. In rekening gebrachte verzendkosten kunnen niet worden vergoed en worden afgetrokken van uw aankoopbedrag.

Defect aan artikel

U heeft een defect of storing aan een artikel binnen de garantietermijn:
Als u een defect of storing heeft binnen de garantietermijn en u product is aangekocht met een garantie van (2 jaar) dan zullen wij het pakket kosteloos bij laten afhalen en na herstelling weer kosteloos retourneren. U dient de volgende stappen te nemen:

 • U dient vooraf altijd per e-mail onze servicedienst in kennis te stellen via info@magazijnblijdorp.nl
 • In de e-mail dient u duidelijk uw ordernummer van aankoop te vermelden.
 • Artikelen die zonder aanmelding worden verstuurd, worden automatisch zonder behandeling teruggestuurd!

U heeft een defect of storing aan een artikel buiten de garantietermijn:
Als u een defect of storing heeft buiten de garantietermijn, zijn de kosten van verzending voor u. U kunt het artikel dan terugsturen voor reparatie en beoordeling. U dient dan de volgende stappen te ondernemen:

 • U dient vooraf altijd per e-mail onze servicedienst in kennis te stellen via info@magazijnblijdorp.nl
 • In de e-mail dient u duidelijk uw ordernummer van aankoop te vermelden.
 • Artikelen die zonder aanmelding worden verstuurd, worden automatisch zonder behandeling teruggestuurd!
 • De kosten van een beoordeling zonder reparatie zijn 20,00 Euro excl. BTW
 • Wordt er een reparatie doorgevoerd aan uw artikel dan ontvangt u vooraf een prijsofferte per mail.
 • Het artikel zal worden geretourneerd naar u als de betaling van het beoordelingsbedrag of van de reparatie is voldaan.
 • Merken of machines die niet door ons zijn geleverd kunnen wij niet in behandeling nemen.