Privacy van gegevens

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en zorgen dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Wanneer u onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld ten einde u een optimale dienstverlening te kunne bieden.

De gegevens die door ons worden verwerkt bestaan uit twee categorieën:

– Enerzijds zijn dit de gegevens die u zelf invult op het invulschema via onze site
Deze gevens betreffen uw indentiteir zoals ( naam, adres, email etc. ). 

– Anderzijds zijn er gegevens van verkeersgegevens van de bezoekers van onze site
Zo wordt u IP adres van uw computer geregistreerd. Deze gegevens zijn anoniem en zijn bedoeld voor statistische doeleinden en het het verbeteren van onze service en website.

U kunt altijd ons vragen welke gegevens over u worden verwerkt. U kunt dan emailen naar info@magazijnblijdorp.nl of bellen naar +31(0)10-466 31 80. Wij kunnen uw gegevens alleen uit ons systeem verwijderen voor zover de bewaarplicht van de Belastingdienst dit toelaat.